Φύλλο εργασίας 2 - Assembly 8086


 • Αναπαράσταση αριθμών.
 • Αποθήκευση αριθμών στη μνήμη.
 • Εντολές πρόσθεσης

Εργασία 1

Γράψτε στον emulator ένα πρόγραμμα που να προσθέτει δύο μη προσημασμένους αριθμούς των 8 bit που θα είναι περιεχόμενα των θέσεων μνήμης 0400h και 04001h και θα αποθηκεύονται στην διεύθυνση μνήμης 0402h:

 • Η εκτέλεση του προγράμματος να γίνει και για τις τρείς περιπτώσεις του πίνακα. Επίσης να συμπληρωθεί ο πίνακας ανάλογα.
 • Όταν υπάρχει κρατούμενο στην θέση 0402h έχουμε το σωστό αποτέλεσμα ;

0400h

0401h

0402h

 

Hex

Dec

Hex

Dec

Αποτέλεσμα

Πρόσθεσης

Dec

Αποτέλεσμα

Εργασίας

Dec

Αποτέλεσμα

Εργασίας

Hex

Σωστό Ναι/Όχι

Κρατούμενο Ναι/Όχι

84h

132

93

147

279

       

2Ah

42

1F

31

73

       

C8h

200

38h

56

256

       

Εργασία 2

Γράψτε στον emulator ένα πρόγραμμα που να προσθέτει δύο προσημασμένους αριθμούς των 8 bit που θα είναι περιεχόμενα των θέσεων μνήμης 0400h και 04001h και θα αποθηκεύονται στην διεύθυνση μνήμης 0402h:

 • Η εκτέλεση του προγράμματος να γίνει και για τις περιπτώσεις του πίνακα. Επίσης να συμπληρωθεί ο πίνακας ανάλογα.
 • Ποια αποτελέσματα στην διεύθυνση 0402h είναι σωστά και γιατί ;

0400h

0401h

0402h

 

Hex

Dec

Hex

Dec

Αποτέλεσμα

Πρόσθεσης

Dec

Αποτέλεσμα

Εργασίας

Dec

Αποτέλεσμα

Εργασίας

Hex

Σωστό Ναι/Όχι

Overflow

Υπερχείλιση

Ναι/Όχι

67h

+103

5Dh

+93

+196

       

82h

+130

5h

+5

+135

       

25h

+37

FBh

-5

+32

       

A4h

-92

C2h

-62

-154

       

Εργασία 3

Γράψτε στον emulator ένα πρόγραμμα που να προσθέτει δύο προσημασμένους αριθμούς των16 bit που θα είναι περιεχόμενα των θέσεων μνήμης, ο πρώτος στις διευθύνσεις 0400h ( χαμηλής τάξης Byte) , 0401h (υψηλής τάξης Byte), ο δεύτερος στις διευθύνσεις 0402h ( χαμηλής τάξης Byte) , 0403h (υψηλής τάξης Byte) και θα αποθηκεύονται το αποτελέσματα στις θέσεις μνήμης 0404h ( χαμηλής τάξης Byte) , 0405h (υψηλής τάξης Byte)

 • Η εκτέλεση του προγράμματος να γίνει για όλες τις περιπτώσεις του πίνακα. Επίσης να συμπληρωθεί ο πίνακας ανάλογα.
 • Ποια αποτελέσματα είναι σωστά και γιατί ;

Χαμηλής

Τάξης Byte

0400h

Υψηλής

Τάξης Byte

0401h

Χαμηλής

Τάξης Byte

0402h

Υψηλής

Τάξης Byte

0403h

Χαμηλής

Τάξης Byte

0404h

Υψηλής

Τάξης Byte

0405h

Overflow

Υπερχείλιση

Ναι/Όχι

24

63

40

AB

64

0E

 

84

C7

F1

B4

75

7C

 
 1.    6324                    C784

           + AB40                  +B4F1

          ______                  ______

              0E64                     7C75

Εργασία 4

Γράψτε στον emulator ένα πρόγραμμα που να προσθέτει δύο προσημασμένους αριθμούς των32 bit που θα είναι περιεχόμενα των θέσεων μνήμης, ο πρώτος στις διευθύνσεις 0400h έως 0403h ο δεύτερος στις διευθύνσεις 0404h έως 0407h και θα αποθηκεύεται το αποτελέσματα στις θέσεις μνήμης 0408h έως 040Bh.

 

 • Η εκτέλεση του προγράμματος να γίνει για όλες τις περιπτώσεις του πίνακα. Επίσης να συμπληρωθεί ο πίνακας ανάλογα.
 • Ποια αποτελέσματα είναι σωστά και γιατί ;

Αριθμός 1

0400h έως 0403h

Αριθμός 2

0404 έως 0407

Αποτέλεσμα Πρόσθεσης

0408 … 040B

Overflow

Υπερχείλιση

Ναι/Όχι

11111111

23232323

 

 

6FFFFFFF

00000002

   Συνδεθείτε μαζί μας

Τελευταία νέα

Newsletter

Καταχώρησε το email σου για να λαμβάνεις πληροφορίες από το site.

Search