Φύλλο εργασίας 1 - Assembly 8086


Για την συγγραφή των προγραμμάτων του επεξεργαστή 8086, έχει χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα εξομοίωσης Emu8086, που μπορείτε να το βρείτε στην σελίδα http://www.emu8086.com/

 

  • Ο επεξεργαστής 8086, βασικοί καταχωρητές
  • Εκμάθηση του εξομοιωτή “emu8086”
  • 1η άσκηση (απόδοση τιμής σε καταχωρητές και μνήμη )

Βασικό περιβάλλον emulator 8086 :

 

 

Για να εκτελέσουμε τον κώδικα πατάμε το κουμπί emulate, και εφόσον δεν έχουμε λάθος στον κώδικα βλέπουμε το παρακάτω παράθυρο

 

 

 

Παρακάτω βλέπουμε βασικές λειτουργίες του παραθύρου view

 

f1 3

 

  • Γράψτε στον emulator το παρακάτω πρόγραμμα :

;Το πρώτο μας πρόγραμμα στον emulator 8086

;Με ελληνικό ερωτηματικό βάζουμε σχόλια ο emulator τα αγνοεί

Org 100h

MOV AX,1024

MOV BX,AX

MOV [0400h],BX

MOV CX,[0400h]

MOV [0402h],0FFh

INT 20h ; Με την εντολή αυτή θα τελειώνουμε τα προγράμματά μας

  • Διορθώστε, αν υπάρχουν λάθη
  • Δείτε το πρόγραμμα να τρέχει βήμα-βήμα πατώντας “single step” παρατηρήστε τις τιμές στους καταχωρητές και στην μνήμη σε κάθε βήμα.
  • Από το παράθυρο με τους καταχωρητές (registers) αλλάξτε τις τιμές του AX,BX,CX σε 0001,0002,0003 αντίστοιχα.
  • Βάλτε στις θέσεις μνήμης 0400h έως και 0402h τις τιμές 50d,51d,52d σε δεκαεξαδικές τιμές


 

Συνδεθείτε μαζί μας

Τελευταία νέα

Newsletter

Καταχώρησε το email σου για να λαμβάνεις πληροφορίες από το site.

Search